MotoBazar

Obchodní podmínky » MotoBazar

Smlouva o zprostředkování prodeje:

Podmínky plnění

Zprostředkovatel se zavazuje informovat zájemce o všech důležitých skutečnostech, které se týkají zprostředkovatelské zakázky a postupovat s potřebou odbornou péči. Zájemce odpovídá za to, že uvedl veškeré údaje o technickém stavu vozidla, zejména všechny vady v jejichž důsledku by se mohlo vozidlo stát pro kupujícího neupotřebitelným. Zprostředkovatel neručí za plnění závazků třetích osob, se kterými zajistil předmět plnění této smlouvy.

 

Odměna na zprostředkování

Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli odměnu za zprostředkování prodeje ve výši 5%, minimálně 4000KČ  z ceny prodaného vozidla podle uzavřené kupní smlouvy a náklady, které druhá strana nutně a účelně vynaložila při plnění závazku. Odměna je splatná v den  uzavření kupní smlouvy. Výše odměny zprostředkovateli lze stanovit i dohodou. FINANČNÍ HOTOVOST ZA PRODANÉ VOZIDLO BUDE VYPLACENA ZÁJEMCI AŽ PO PŘEDLOŽENÍ ODHLÁŠENÍ DOKLADŮ NA NOVÉHO MAJITELE V TECHNICKÉM PRŮKAZU.